Obrázok knižnice

Pojmy

Addon – Ide o rozšírenie, ktoré pridáva vlastnosti do základného UI hry.

Aggro – Generuje sa, keď bijete nepriateľov,

Agility – Obraťnosť. Ide o základný atribút Huntra, ktorý mu zvyšuje útočnú silu.

AoE – Area of Effect. Pojem používaný, pri súboji s viac ako jedným protivníkom.

Auto Attack – Je základný útok, ktorý sa automaticky spustí po kliknutí na nepriateľa.

Azerite Gear – Časť brnenia, ktorá v sebe skrýva dodatočné schopnosti pre každé povolanie.

Azerite Power – “Surovina”, ktorú zbierate po svete a zvyšujete si úroveň Azerite náhrdelníka, ktorý potom odomyká ďalšie schopnosti Azerite Gear.

Boss – Silný protivník, ktorého nie je možné poraziť samostatne.

Buff – Ide o podporujúci efekt, ktorý zvyšuje silu vašej postavy. Je buď pasívny – že nám ho dá niekto iný,  alebo aktívny – dávame si ho sami na seba.

Burst – Veľké poškodenie za veľmi krátky čas.

Cooldown – Čas, za ktorý môžete danú schopnosť použiť znova. Rozdeľuje sa na Cooldown – pre každú schopnosť individuálne (majú iba najsilnejšie schopnosti) a Global Cooldown – zdieľaný medzi všetkými schopnosťami, má fixnú dobu trvania (v základe 1,5s).

Critical Chance – Šanca na kritické (dvojnásobné) poškodenie.

Debuff – Opak buffu. Ide o efekt, ktorý znižuje silu vašej postavy.

Dispell – Očistenie (vymazanie) jedného alebo viacerých buffov, alebo debuffov.

DoT – Damage over Time. Označuje sa tým schopnosť, ktorá spôsobí poškodenie za určitú dobu.

DPS – Damage Per Second. Vyjadruje počet jednotiek poškodenia, ktoré spôsobíte nepriateľovi za jednu sekundu.

Filler – Spell, ktorý sa používa keď nemôžete robiť nič iné.

Focus – Energia, ktorú používa Hunter.

Focus Dump – Spell, ktorým míňate Focus.

Guild – Spolok ľudí, ktorí spolu hrajú World of Warcraft.

Haste – Je to vedľajší atribút, ktorý znižuje Global Cooldown, znižuje čas medzi jednotlivými útokmi hráča a zvyšuje regeneráciu Focusu.

Heal – Spell, ktorý lieči spoluhráčov.

Hit Points (HP) – Sú to životy všetkých hráčov a nepriateľov.

HoT – Heal over Time. Označuje sa tým schopnosť, ktorá vylieči určitý počet životov za určitý čas.

HPS – Heal Per Second. Vyjadruje počet životov, ktoré vyliečite spoluhráčovi za jednu sekundu.

Interrupt / Silence – Schopnosť, ktorá zruší práve prebiehajúce kúzlenie jedného spellu.

Item level – Vyjadruje úroveň kvality výzbroje, ktorú máte na sebe. Čím väčší Item Level, tým lepšia je vaša výzbroj a vaša postava silnejšia.

Keybind – Klávesová skratka, ktorá po stlačení aktivuje k nej priradený spell bez toho, aby ste museli klikať na jeho ikonu.

Level – Je to úroveň vašej postavy. Maximálny level je aktuálne 120.

Macro – Ide o súbor príkazov, ktoré si môže hráč sám napísať a tým zautomatizovať niektoré procesy v hre.

Mastery – Vedľajší atribút, ktorý percentuálne zvyšuje poškodenie vášho peta.

Pet – Zvierací pomocník Huntra, ktorý stojí po jeho boku a pomáha mu v boji.

Progress – Postupný posun v Raide.

PvE – Player versus Environment. Znamená to boj hráča proti počítaču.

PvP – Player versus Player. Boj hráča proti hráčovi.

Raid – Ide o samostatnú časť hry, v ktorej hráči zabíjajú bossov.

Spell – Kúzlo alebo schopnosť.

Spellbook – Kniha kúziel a schopností.

Talent – Dodatočné schopnosti postavy, ktoré sa odomykajú vašou úrovňou. Môžu byť buď aktívne alebo pasívne.

Tank – Je to hráč, ktorý púta na seba pozornosť nepriateľov a chráni tým zvyšok svojho tímu.

Target – Ide o postavu alebo predmet v hre, ktorý máte zakliknutý.

Tooltip – Stručný popis aktívnych predmetov v hre.

Trait – Dodatočná schopnosť hráča nachádzajúca sa na Azerite Geare.

UI – Užívateľské prostredie hry.

Versatility – Vedľajší atribút, ktorý zvyšuje vaše poškodenie a znižuje poškodenie, ktoré dostávate.

XP – Experience. Jedná sa o body skúseností, vďaka ktorým si zvyšujete úroveň vašej postavy.