Obrázok peta

Petopédia

Poznáme 51 druhov petov. Peti sa líšia iba výzorom, špecializáciami a schopnosťami, ktoré má každá špecializácia jedinečné.

ŠpecializáciaPasívny EfektAktívny Efekt
Ferocity Predator’s Thirst – dá vám a vášmu petovi 10% Leech. Leech (pijavica) vás lieči podľa toho, koľko dáte poškodenia. Primal Rage zvýši vám a vaším priateľov Haste o 40% na 30 sekúnd.
Tenacity Endurance Training – zvýši maximálny počet životov vám a vášmu petovi o 5%. Survival of the Fittest – znižuje poškodenie, ktoré dostávate o 20% na šesť sekúnd.
Cunning Pathfinding – zvýši rýchlosť, ktorou sa hýbete vy a váš pet, o 8%. Master’s Call – zruší efekt spomalenia z vás alebo z priateľa. Má cooldown 45 sekúnd.

Exotickí Peti

Poznáme ešte tzv. exotických petov. Je to druh petov, ktorých môže mať iba Beast Mastery Hunter a žiadne iné povolanie. Ide o zvieratá, ktoré majú zväčša jedinečný dizajn, ktorým sa líšia od ostatných.

Ferocity Peti

Core Hound (Exotický),  Scalehide, Bat, Nether Ray, Carrion Bird, Ravager, Scorpid, Wasp, Gorilla, Cat, Wind Serpent, Crocolisk, Spider, Tallstrider, Wolf, Chimaera.

Tenacity Peti

Krolusk (Exotický), Beetle, Turtle, Spirit Beast (Exotický), Crane, Stag, Direhorn, Hydra, Riverbeast, Lizard, Oxen, Bear, Feathermane, Dragonhawk, Toad, Worm (Exotický), Crab.

Cunning Peti

Shale Spider (Exotický), Boar, Mechanical, Water Strider (Exotický), Moth, Sporebat, Hyena, Rodent, Raptor, Goat, Pterrodax, Fox, Monkey, Serpent, Basilisk, Bird of Prey, Dog, Warp Stalker, Silithid (Exotický).