Obrázok Beast Mastery huntra jeho petom

Beast Mastery

Úvod do Beast Mastery Huntra

Hunter má tri špecializácie. Beast Mastery, Marksmanship a Survival. V tejto príručke sa bližšie pozrieme na prvú z nich, Beast Mastery.

Beast Mastery Hunter je jediná špecializácia v hre, ktorá môže používať svoje spelly počas pohybu. Beast Mastery Hunter sa spolieha na energiu zvanú Focus. Focus sa dobíja samostatne, v počte 10 Focusu za sekundu. Maximálny počet Focusu čo môžete mať je 120. Beast Mastery Hunter je založený na udržiavaní si tejto energie, aby mohol používať spelly a na spolupráci s jeho petom. Niektoré spelly mu zvyšujú dobíjanie Focusu, iné sú sústredené okolo jeho peta.

Základným atribútom Beast Mastery Huntra je Agility (Obratnosť). Agilita percentuálne zvyšuje útočnú silu Huntra a tým pádom poškodenie, ktoré spôsobuje. Hunter nosí retiazkové brnenie, tzv. Mail Armor. Ide o druhé najpevnejšie brnenie v hre a aj vďaka tomu je Hunter pomerne odolný, a len tak niečo ho nezastaví.

Plusy a Mínusy Beast Mastery Huntra

+ Oproti iným špecializáciam je veľmi pohyblivý.

+ Je dobrý na boje kde je jeden alebo viac nepriateľov.

+ Vďaka petovi má veľa užitočných vlastností, ktorými môže pomôcť pri rôznych situáciách.

+ Vhodný pre začiatočníkov

– Pet je závislý na jeho umelej inteligencii, ktorá vie byť niekedy katastrofálna.

Zhrnutie spellov

Ofenzívne spelly

1. Cobra Shot – je to základný spell, ktorý spôsobuje poškodenie. Znižuje cooldown na spell Kill Command. Stojí 45 Focusu.

2. Kill Command – je to jeden z najdôležitejších spellov Beast Mastery Huntra. Mal by sa používať hneď ako je dostupný. Stojí 35 Focusu.

3. Barbed Shot – je to najdôležitejší spell Beast Mastery Huntra. Spôsobuje poškodenie počas ôsmych sekúnd a generuje 20 Focusu a zvyšuje rýchlosť útokov vášho peta o 30%. Môže sa aplikovať až trikrát. Taktiež znižuje cooldown na Bestial Wrath o 12 sekúnd.

4. Multi-Shot – najdôležitejší spell pri boji s viac ako jedným protivníkom. Vášmu petovi aktivuje Beast Cleave. Vďaka tomuto spellu bude váš pet rozdávať 75% svojho základného poškodenia aj do všetkých nepriateľov v jeho okolí.

Spelly posilňujúce ofenzívu

1. Bestial Wrath – zvyšuje poškodenie vám a vášmu petovi o 25%. Trvá 15 sekúnd. Cooldown má 1,5 minúty.

2. Aspect of the Wild – zvyšuje šancu na kritické poškodenie vám a vášmu petovi o 10% a regeneráciu focusu o päť. Trvá 20 sekúnd. Cooldown má 2 minúty.

Ostatné spelly

1. Disengage – vďaka tomuto spellu odskočíte dozadu niekoľko jardov.

2. Counter Shot – zruší prebiehajúce čarovanie kúzla vášho nepriateľa. Nefunguje na všetkých nepriateľov.

3. Aspect of the Turtle – tento spell znižuje poškodenie, ktoré dostávate o 30% a odrazí všetky priame útoky na vás na osem sekúnd. Vy však počas toho nemôžete útočiť.

4. Exhilaration – doplní 30% vašich životov vám a 100% vášmu petovi.

5. Feign Death – vďaka tomuto spellu sa zahráte na mŕtveho a tým môžete oklamať niektorých nepriateľov.

 

Talenty

Ide o pasívne (aktivujú sa automaticky po splnení určitých kritérií) alebo aktívne (aktivuje ich hráč) schopnosti, ktoré dopĺňajú základné spelly každého povolania vo World of Warcraft. Je ich 21. Sú radené v riadkoch po troch a odomykajú sa po riadkoch podľa toho, aký máte level – alebo úroveň – skúseností. Z každého riadku si vždy môžete vybrať iba jeden talent. Zmeniť sa dajú v hlavných mestách alebo po použití špeciálneho pergamenu, ktorý si môžete nechať vyrobiť alebo ho zakúpiť na aukcii.

Prvý riadok: Level 15

 Killer Instinct  Animal Companion Dire Beast

1. Killer Instinct – zvyšuje poškodenie Kill Commandu o 50% do nepriateľa, ktorý má pod 35% životov.

2. Animal Companion – budete môcť mať druhého peta, na ktorého bude tiež platiť Kill Command. Zníži však poškodenie vášmu normálnemu petovi o 40%.

3. Dire Beast – vyvolá zviera, ktoré vám pomôže útočiť na nepriateľa po dobu ôsmych sekúnd. Zvyšuje vám urýchlenie o 5%. Stojí 25 Focusu.

Druhý riadok: level 30

Scent of Blood One with the Pack   Chimaera Shot

1. Scent of Blood – zvyšuje generáciu focusu Barbed Shotu na 28.

2. One with the Pack – máte zvýšenú šancu na automatické obnovenie Barbed Shot o 20%.

3. Chimaera Shot – vystrelíte dva šípy do dvoch rôznych nepriateľov. Každá strela generuje desať Focusu.

Tretí riadok: level 45

Trailblazer Natural Mending Camouflage

1. Trailblazer – zvyšuje rýchlosť, ktorou sa pohybujete o 30%, pokiaľ ste päť sekúnd do nikoho nezaútočili.

2. Natural Mending – každých 30 bodov Focusu, ktoré miniete, zníži cooldown na Exhilaration o jednu sekundu.

3. Camouflage – stanete sa neviditeľným a budete si regenerovať 2% vašich maximálnych životov po dobu jednej minúty.

Štvrtý riadok: level 60

Venomous Bite  Thrill of the Hunt A Murder of Crows

1. Venomous Bite – vždy, keď použijete Cobra Shot, tak znížite cooldown na Bestial Wrath o jednu sekundu.

2. Thrill of the Hunt – vždy, keď použijete Barbed Shot, tak si zvyšujete šancu na kritický zásah o 3% a Barbed Shot sa automaticky aplikuje trikrát.

3. A Murder of Crows – vyvoláte kŕdeľ vrán, ktoré budú útočiť na vášho nepriateľa 15 sekúnd. Keď nepriateľ umrie, cooldown je obnovený. Stoja 30 Focusu.

Piaty riadok: level 75

Born To Be Wild Posthaste Binding Shot
 1. Born To Be Wild – znižuje cooldown na Aspect of the Turtle o 20%.

2. Posthaste – zvyšuje rýchlosť, ktorou sa pohybujete o 50% vždy, keď použijete Disengage.

3. Binding Shot – vystrelíte šíp, ktorý na krátku chvíľu zastaví všetkých nepriateľov v blízkosti na mieste.

Šiesty riadok: level 90

Stomp Barrage Stampede

1. Stomp – po použití Barbed Shot váš pet trafí všetkých nepriateľov vo svojom okolí.

2. Barrage – začnete nekontrolovateľne strielať počas troch sekúnd a triafať všetko, čo sa vám postaví do cesty.

3. Stampede – vyvoláte stádo zvierat, ktoré zbesilo behá jedným smerom a útočí na všetkých nepriateľov.

Siedmy riadok: level 100

Aspect of the Beast Killer Cobra Spitting Cobra

1. Aspect of the Beast – zvyšuje poškodenie peta o 30%.

2. Killer Cobra – keď máte zapnutý Bestial Wrath, tak každý Cobra Shot obnoví cooldown na Kill Command.

3. Spitting Cobra – vyvoláte kobru, ktorá bude útočiť na vášho nepriateľa. Kým je kobra aktívna, dobíjate si dva body Focusu každú sekundu.

Najpouživanejšie talenty

Dole sú znázornené talenty, ktoré sa uplatnia pri každodennom používaní. Zmena týchto talentov je viac-menej len situačná a odporúča sa len vtedy, ak si to vyžaduje špecifická situácia.

Killer Instinct Animal Companion Dire Beast
Scent of Blood One with the Pack Chimaera Shot
Trailblazer Natural Mending Camouflage
Venomous Bite Thrill of the Hunt A Murder of Crows
Born To Be Wild Posthaste Binding Shot
Stomp Barrage Stampede
Aspect of the BeastKiller Cobra Spitting Cobra

 

Rotácia

Rotácia znamená postupnosť, ktorou používate spelly aby ste maximalizovali svoje DPS ([Damage Per Second] vyjadruje počet jednotiek poškodenia, ktoré spôsobíte nepriateľovi za jednu sekundu). Dodržiavať rotáciu je základ, ktorý by sa mal každý hráč naučiť, aby so svojou postavou mohol dosiahnuť jej maximálny potenciál.

 1.  Vyčarujete A Murder of Crows
 2.  Aktivujete Bestial Wrath
 3.  Vyčarujete Barbed Shot
 4.  Vyčarujete Kill Command
 5.  Aktivujete Aspect of the Wild
 6.  Vyčarujete Barbed Shot
 7.  Vyčarujete Chimaera Shot
 8.  Vyčarujete Cobra Shot
 9.  Keď Barbed Shot končí, tak ho vyčarujte znova, ak nie, tak vyčarujete Cobra Shot
 10. Vyčarujete Kill Command

Potom len opakujete.

Azerite vlastnosTi

Ide o doplnok talentov, ktorý nie je viazaný na povolanie vašej postavy, ale viaže sa na brnenie, ktoré nosíte. Azerite brnenie sa skladá zo štyroch častí:

 • helma
 • náhrdelník
 • hrudník
 • ramená

Náhrdelník neobsahuje žiadne vlastnosti, ale je to najdôležitejšía čast Azerite brnenia. Vy totižto zbierate tzv. Azerite Power, silu Azeritu, ktorá je roztrúsená po svete a slúži na zvyšovanie úrovne náhrdelníka, ktorá vám zase odomyká jednotlivé prstence brnenia.

Zvyšné tri časti obsahujú tri prstence, každý sa skladá z niekoľkých vlastností. V prstenci si môžete zvoliť iba jednu vlastnosť a každá vlastnosť sa v jednotlivých častiach brnenia nachádza iba raz. Pokiaľ však máte rovnakú vlastnosť na dvoch rôznych kusoch brnenia, môžete ich skombinovať a ich efekt zdvojnásobiť.

Najdôležitejšie vlastnosti v prvom prstenci sú :

1. Pack Aplha – zvyšuje poškodenie vášho peta o 292. Keď máte túto vlastnosť, tak musíte používať talent Animal Companion.

2. Primal Instict – zvyšuje vaše Mastery o 627 a obnovuje Barbed Shot.

3. Archive of the Titans – zvyšuje váš základný atribút o šesť a aplikuje sa dvadsaťkrát (maximum : 120). Obsahuje ešte vlastnosť Reorigination Array, pasívny spell, ktorý zvyšuje váš vedľajší atribút od 75 do 750 pokiaľ ste v raide Uldir, podľa toho, koľkokrát ste zabili prvých troch bossov v Uldire.

Najdôležitejšie vlastnosti druhého prstenca sú :

1. Overwhelming Power – zvyšuje Haste o 16 a môže sa aplikovať až 25-krát (maximum : 400).

2. Gutripper – vaše útoky majú šancu na bonusové poškodenie. Šanca za zvyšuje ak majú nepriatelia pod 35% maximálnych životov.

V treťom prstenci je výber čisto na vás.

 

Vedľajšie Atribúty zoradené podľa dôležitosti

Pri boji prevažne s jedným nepriateľom:

1. Haste

2. Critical Chance

3. Mastery

4. Versatility

Pri boji s viac ako troma nepriateľmi:

1. Mastery

2. Haste

3. Critical Chance

4. Versatility

 

Očarovanie a Klenoty

Klenoty sa dajú vložiť do častí brnenia, ktoré na to majú pripravený otvor (Socket). Prítomnosť socketu je založená čisto na náhode. Klenoty sa dajú kúpiť priamo od hráčov, tzv. Klenotníkov (Jewelcrafters) alebo na aukcii.
Odporúčané klenoty pre Beast Mastery Huntra sú Kraken’s Eye of Agility do jedného a Quick Owlseye pokiaľ máte viac ako jeden voľný socket.

Očarovanie slúži na očarovanie častí brnenia a tým im zvyšuje vedľajšie atribúty. Očarovať sa dajú prstene a zbraň, a vyrába ich Kúzelník (Enchanter) alebo sa taktiež dajú kúpiť na aukcii.

VecOčarovanie
Prstene
Zbraň

Video