G'huun Uldir ôsmy boss

G’huun


Taktika
Video

G’huun je posledný boss v Uldire.

Taktika

Skladá sa z troch fáz.

1. fáza

Počas tejto fázy je boss nesmrteľný. Musíte zabíjať príšery a prenášať orby z jednej strany miestnosti do otvorov na druhej strane. Na prechod do ďalšej fázy je potrebné preniesť ich štyri. Najlepšie sa prenášajú po skupinkách pozostávajúcich z dvoch hráčov.

Prvá príšera je:

Cyclopean Terror – tieto príšery je nutné len zabíjať.

Druhá príšera je:

Dark Young – túto príšeru môžete ignorovať, až pokiaľ nezačne prechod do druhej fázy. Ale keď čaruje Dark Bargain, tak by sa mali pod ňou zoskupiť všetci hráči.  Dark Bargain nemôžu mať hráči na sebe viac ako raz. Tankovia ju musia držať čo najbližšie pri Cyclopean Terror.

Poslednou príšerou je:

Blightspreader Tendriltúto príšeru musíte zabiť ako úplne prvú a nemôžete jej dovoliť vyčarovať Burrow.

Jediný spell počas tejto fázy je:

Explosive Corruption – tento spell je aplikovaný na jedného hráča. Keď vybuchne, tak z hráča vystrelia štyri gulôčky do štyroch rôznych strán. Pokiaľ jedna z týchto guličiek trafí iného hráča, tak na neho aplikuje Explosive Corruption.

Keď hráči vložia všetky štyri orby, začína druhá fáza. Počas prechodu do druhej fázy je spustený Reorigination Blast a musíte zabiť zostávajúce príšery.

2. fáza

Počas tejto fázy je už boss aktívny a tankovia by sa ho mali snažiť udržať v strede miestnosti. Hráči opäť musia nosiť orby, avšak tentoraz musíte určiť osem iných hráčov, pretože tí prechádzajúci dostanú Imperfect Physiology, čo im zabraňuje nosiť ďalšie orby po dobu troch minút.

Budú tu aj dve tie isté príšery, ktoré môžete ignorovať až do ďalšieho prechodu.

Prvým spellom je:

Explosive Corruption – znova musíte len utiecť od hráčov tak, aby guľôčky nikoho netrafili.

Ďalší:

Wave of Corruption – tento spell aplikuje na hráčov Putrid Blood. Hráči by mali medzi sebou stáť v rozostupe aspoň päť yardov.

Posledný spell je:

Blood Feast – ktorý dostane jeden hráč. K nemu musia pribehnúť všetci ostatní, pretože znižuje počet Putrid Blood na nulu. Keď Blood Feast skončí, tak sa objaví Gibbering Horrornemusíte si ho všímať až do prechodu.

Keď hráči vložia ďalšie štyri orby, tak začína posledná fáza. Počas prechodu do tretej fázy je znova spustený Reorigination Blast Teraz musíte bossa dostať na 20% životov predtým, ako Reorigination Blast skončí. Odporúča sa zapnúť Bloodlust / Heroism / Time Warp / Core Hound.

3. fáza

Počas tejto fázy sa už orby nenosia. Pridávajú sa iba dva spelly. To sú:

Prvý spell je:

Gaze of G’huun – počas toho, ako čaruje tento spell, sa nesmiete na G’huuna pozerať.

Druhý spell je:

Malignant Growth – tento spell boss vyčaruje a pokryje 2/3 miestnosti červenými hríbmi. Vy sa musíte presunúť na nepokryté miesto skôr, ako hríby vybuchnú.

V tejto fáze ostávajú všetky spelly tak, ako boli doteraz, až na Blood Feast.

Takže:

Explosive Corruption – utekať, aby guľôčky nikoho netrafili.

Nestáť pri sebe, keď boss čaruje Wave of Corruption.

Video

%d blogerom sa páči toto: